Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alternatív pedagógiai irányzatok

2009.02.17

Az alternatív pedagógiai irányzatok

melyek közül a kompetencia alapú oktatás átvett alapelveket, módszereket, eljárásokat.

Rogers: középpontban a személyiségfejlesztés, a készségfejlesztés, azon belül is a szociális kompetencia terület. Hiszen ma már alapkövetelmény a teamben dolgozni-tudás, a munkahelyi elkötelezettség, a munkatársi kapcsolatok ápolása. Kell, hogy tudjon az egyén társas kapcsolatokat kialakítani, építeni, működtetni, önmagát képviselve konfrontálódni. Ehhez kell, hogy tisztában legyen önmagával, önmaga képességeivel, rendelkezzék kellő mennyiségű empátiával, toleranciával, legyen motiválható, együttműködő, képes legyen alkalmazkodni, szabályt követni, rendelkezzék önuralommal, és legyen nyitott a környezetére.

Waldorf: 12 évfolyamos egységes iskolarendszer, melyben 1 osztálytanító fogja a gyerekek kezét. Éppen ezért nagyon fontos a tanárok, tanítványok viszonya, a kölcsönös tisztelet, tolerancia. Időszakaszos tanítás folyik, melyet minden reggel a ráhangolódás előz meg. Ezután a fő időben epochális tanulás-tanítás követ, majd az ismétlő, gyakorló jellegű órák - idegen nyelv, torna, euritmia, vallásoktatás, ének-, majd a harmadik szakaszban a művészi, vagy gyakorlati foglalkozások. Könyveik a szó hétköznapi értelmében nincsenek, a gyerekek maguk állítják össze, alkotják meg, hozzák létre jegyzeteiket. Két idegen nyelvet tanulnak, elsőtől kezdve, de életkori sajátosságaiknak megfelelően, játék, mozgás, hétköznapi szituáció közben. (A waldorf iskola a vallásoktatás helyett/mellett lehetővé teszi a szabad keresztény vallásoktatáson való résztvételt is. A bibliai történetek, példabeszédek nevelnek.)

Montessori: "segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni" a gyermeki személyiség tisztelete, fejlődési, haladási tempójának figyelembe vétele az egyik legfontosabb alapelv. Minden gyerek számára biztosítani kell a szabad felfedezés örömét, a saját tapasztalatok, tevékenységek lehetőségét. Olyan környezetet kell számára biztosítani, amely szükségleteit, igényeit, fejlődését a lehető legoptimálisabb módon elősegíti. Így lesz egyre szabadabb, önállóbb. A tananyag, a készségek elsajátítása 3 éves ciklusokra bontott. Elsajátítani, a ciklus végére kell mindenkinek. Így mindenki a saját fejlődési ütemében haladhat.

Freinet: "szót adni a gyereknek" a tanár, a gyerek partner. A megismerés, együttműködés, közös döntések, szabályok alkotása, felelősségvállalás, ezek a kulcsszavak. A gyerek döntési helyzetek sorozata közben fejlődik. A tanulás élmény, mert a természetes kíváncsiságra, meglévő ismeretekre épít. A pedagógus nem főszereplő, ő "csak" biztat, ösztönöz, elismerést, ötletet ad.