Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Második-harmadik osztály

2009.02.04

NYELVTAN - HELYESÍRÁS

 

1. Alakítsd át a következő mondatokat az utasításoknak megfelelően!

 

A gyerekek csendben várják a tanító nénit. (Alkoss belőle óhajtó mondatot!)

_________________________________________________

Klára mesét olvas. (Alkoss belőle felszólító mondatot!)

_________________________________________________

Idén szeles az ősz. (Tagadd az állító mondatot háromféleképpen!)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

2. Melyik szótagolás a helyes? Írd be a számát a négyzetbe!

 

1

2

x

Válasz

e-dző

ed-ző

edz-ő

 

szín-ész

szí-nész

színé-sz

 

a-sszony

as-szony

asz-szony

 

leg-al-só

le-gal-só

leg-a-lsó

 

En-dre

End-re

E-ndre

 

di-ófa

dió-fa

di-ó-fa

 

föl-da-lat-ti

föld-a-la-tti

föld-a-lat-ti

 

o-lló

oll-ó

ol-ló

 

 

3. Írd le írott betűkkel a következő szöveget!

 

IDÉN 800 ÉVE, HOGY SZENT ERZSÉBET, II. ENDRE KIRÁLY ÉS GERTRÚD KIRÁLYNÉ LEÁNYA MEGSZÜLETETT.  EBBŐL AZ ALKALOMBÓL NOVEMBER 19-ÉN, 16 ÓRAKOR A BUDAPESTI SZENT ISTVÁN BAZILIKÁBAN  ERDŐ PÉTER BÍBOROS MAGYARORSZÁGI ÉS MAGYARUL TUDÓ PÜSPÖKÖK JELENLÉTÉBEN NYITJA MEG  A JUBILEUMI SZENT ERZSÉBET ÉVET.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

4. Pótold a hiányzó betűkapcsolatokat!   Nj,    nyj,   nny,  ny

 

Nagymama ebéd után  elszu____adt a fotelben.

A tanító néni azt mondta, hogy ne roha___unk a folyosón.

Ne me___ ki egyedül az utcára!

Me___i az idő?

A szentek a me______országban vannak.

Péter édesa____a  orvos.

 

5. Készíts összetett főneveket a következő szavak felhasználásával!

 

jég

állat

háti

társ

osztály

zsák

drága

eső

házi

 __________________________________________________

___________________________________________________

 

6. Csoportosítsd a főneveket jelentésük alapján!

 

ünnep, rádió, csizma, holló, sofőr, villamos, hajó, boldogság, főnév, bátorság, ceruza, író, kés, rendőr, szeretet, radír

 

Élőlény neve

Élettelen dolog neve

Gondolati dolog neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Melyik illik  a mondatba? Húzd alá!

 

Péterék   borsot  fejtenek.        A levesben csípős  borsót  raktak.

borsót                                                    borsot

 

Huzat csapkodja az ajtókat.                    Joli fogat huzat.

Húzat                                                                   húzat.