Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közös energiagyakorlatok

2009.01.11

Közös energia gyakorlatok

1. Névjátékok

Kisméretű gumilabda dobása a résztvevőknek: először aki dobja a labdát, az mondja a saját nevét, majd a következő körben annak a nevét kell mondani, aki kapja a labdát.

„ABC sor”:a résztvevők egy oszlopba állnak fel, először véletlenszerűen, majd a feladat ismertetése után a keresztnevek ABC rendje szerint.

2. Frissítő gyakorlatok

Frissítő keresztgyakorlatok

A résztvevők a bal és a jobb agyféltekét összehangoló gyakorlatokat végeznek (pl. fogd meg a bal kezeddel a jobb füledet, ugyanakkor a jobb kezeddel a bal térdedet stb.)

„Simon mondja”

A gyakorlat során a résztvevők szemben állnak a vezetővel. A vezető különböző mozdulatokra ad utasítást, de a résztvevőknek csak akkor kell őket teljesíteni, ha a vezető úgy kezdi a mondatot, hogy „Simon mondja…”. Amennyiben ez nem hangzik el a mondat elején, akkor mozdulatlanul kell maradniuk.

„Levelet hoztam annak, aki…”

A székek körben vannak, egy valaki szék nélkül áll a kör közepén. A játék úgy kezdődik, hogy aki áll, az a következőkkel kezdi a mondatot: „Levelet hoztam annak, aki…”, s úgy fejezi be, hogy olyan állítást (tulajdonságot, szokást, véleményt stb.) mondjon, ami igaz őrá és még legalább egy emberre a körben ülők közül. Akire igaz az állítás, annak fel kell állnia és egy másik székre ülnie, miközben a középen álló a szabadon maradt helyek egyikére igyekszik leülni. A hely nélkül maradó kerül ezután a körbe, s újabb állítást mond.

Üdvözlés

A résztvevők össze-vissza járkálnak egy viszonylag nagyobb területen, és a vezető utasításai szerint üdvözlik a szembejövő társukat: mintha az utcán futnának össze, mintha egy fogadáson találkoznának, mintha nem emlékeznének a nevére, vagy mintha nem látták volna 5 éve egymást stb.

Földrengés

A résztvevők hármas csoportokba állnak úgy, hogy egyvalaki kimarad a csoportokból. A hármasok házat alkotnak oly módon, hogy ketten egymás vállára téve a kezüket a ház jobb és bal fele lesznek, a harmadik társuk (aki közöttük áll) pedig bent lesz, mint lakó. Az, aki egyedül van, házat akar találni magának úgy, hogy ha jobb falat kiált, a jobb falaknak kell helyet cserélniük, ha bal falat, akkor a bal oldaliak keresnek új helyet maguknak, ha lakót, akkor pedig ők. Aki a leglassabb, az marad ház nélkül. Amennyiben a ház nélkül maradt földrengést kiált, mindenkinek új házat kell „építeni”.

 

A híd

A résztvevők egy sorba állnak, majd úgy rendeződnek egymás mellé, ahogy a születésnapjuk követi egymást január 1-től december 31-ig. Eközben nem beszélhetnek! Amikor készen van az élő naptár, ellenőrizzék úgy, hogy mindenki hangosan kimondja a hónapot és napot – így azt is megtudják, kinek van a program ideje alatt születésnapja! További variációk a rendeződésre: magasság szerint, vagy a keresztnevek első betűjének ABC sorba rendezése.

Pingvinek és flamingók

Mindenki pingvinjárásban mozog (apró lépések, kezek a testhez szorítva), egyvalaki pedig a flamingót utánozza (magas léptekkel, karok oldalt le-fel mozognak). A flamingó feladata a pingvinek elkapása, akik ekkor flamingókká változnak. Nagyobb csoportban több flamingóval is indulhat a játék.

Ahogy a többiek látnak

A résztvevők írják a nevüket a lap tetejére, majd tegyék le a földre. Sétáljanak a zene hangjára körbe a papírok között, és amikor a zene leáll, vegyék fel a hozzájuk legközelebb eső papírt, és rajzolják le annak a személynek az arcvonalát, akinek a neve a papíron szerepel. Amikor készen vannak, tegyék a papírt vissza a földre. Legközelebb az orrot, utána a szájat, majd a szemet és szemöldököt, a hajat, legvégül pedig a törzs karikatúráját rajzolják le. Így látnak a többiek téged…

Kutyák és szamarak

A résztvevők oszoljanak két csoportra (az egyik a kutyák, a másik a szamarak csapata). A játékvezető történetet mesél a két állatról, és amikor azt mondja, hogy „kutyák”, akkor a szamaraknak el kell kapniuk a kutyákat, a „szamarak” említésére pedig a kutyák erednek a szamarak nyomába. Az elfogott játékosok kiesnek, vagy átállnak a másik csoportba.

Kisbaba az autópályán

Álljanak körbe, egyvalaki pedig középre. A középen álló rámutat valakire, akinek a két szomszédjával közösen alakzatokat kell felvennie. Aki ezt elrontja, az megy be középre, a vezető helyére. Az alakzatok lehetnek: kisbaba az autópályán (a középső ember az ujját szopja, a két szomszédja pedig megkerüli, mintha vezetnének), pálmafa (mindhármuknak keze magas tartásban, lengetik a kezüket, mintha a szél fújná), elefánt (a középső ember az ormánya, a két szomszédja pedig a két füle).

További lehetőségek: kenyérpirító (a két szélső egymás vállára teszi a kezét, a középső pedig a pirítóst utánozva ugrál);

 majom (a középső a fa, a két szomszédja pedig a két majom, akik a fára másznak fel);

 tehén (a középső összekulcsolja az ujjait és kifordítja a kezét, a két hüvelykujját lefelé tartja, a két szomszédja pedig a hüvelykujjait megragadja, és a tehén tőgyeként feji stb)

Atomok és molekulák

Mindenki atomokat megszemélyesítve rohangál a területen, a vezető pedig jelzi a hőmérsékletet: 0°C-nál senki nem mozdul, 10°C-nál lassan, 20°C-nál gyorsabban, stb. Ha „molekulát” és egy számot kiált a vezető, akkor olyan számú csoportokba fejlődve folytatódik a játék.

Gyufásdoboz az orron

A résztvevők oszoljanak 5-12 fős csoportokra, és álljanak egymás mögé. A sorokban elsők kapnak egy-egy gyufásdobozt, amit az orrukra húznak. Ezt kell hátraadniuk a többieknek úgy, hogy a kezükkel nem segíthetnek. Ez egy régi, jó kis játék, ami segít közelebb kerülni egymáshoz.

Gépezet

A résztvevők körben állnak, a vezető egy mozdulatot mutat, amibe a tőle jobbra állónak be kell kapcsolódnia úgy, mintha a gép következő eleme lenne, majd minden embereknek sorban ugyanígy. A már mozgóknak folyamatosan ismételniük kell a saját mozdulatukat mindaddig, amíg mindenki be nem kapcsolódott. Ekkor készül el a gépezet, ami csak így működik!

Tűzijáték

A résztvevők körben állnak, szorosan egymás mellett, és utánozzák a vezetőjük hangját, mozdulatait. Képzeletben először vegyenek a kezükbe egy gyufásdobozt, abból vegyenek elő egy gyufaszálat. Gyújtsák meg a gyufát (pssz – hangot adva), guggoljanak le és gyújtsák meg a tűzijátékot (ssss – hangot adva), majd ugorjanak fel, mintha ők lennétek a kilőtt rakéta, a kezeket magasra emelve, majd a kezeket előretartva engedjék le, mintha a lehulló szikrák lennének az ujjaik. Kétszer, háromszor ismételhető 15 perc alatt.

Mexikói eső: - hangulati lezáráshoz

Az utasítás a következő: álljatok egy szoros körbe, és tegyétek mindig azt, amit a tőletek balra álló tesz. A vezető kezdi el, és változtat a mozgáson, ha már mindenki az előző mozgást csinálja. A mozgás sorrendje a következő:

1. Dörzsöld össze a két tenyered először lassan, majd erősebben!

2. Csattintgass az ujjaiddal!

3. Dobolj mindkét kezeddel a combodon!

4. A combodon dobolás mellett dobogj mindkét lábaddal is!

5-től 7-ig visszafelé ismételd a mozdulatokat (először csak a lábadon dobolj, csettintgess, majd a tenyeredet dörzsöld össze)!

8. Elállt az eső, kisütött a nap!

Név – lufik

Feldobjuk a lufit a levegőbe, és valakinek a nevét kiáltjuk. Aki a nevét hallja, annak kell meglöknie a lufit, hogy újra felemelkedjen, még mielőtt az a földre esne, és ő mond egy új nevet. Több lufit is használhatunk – ez felgyorsítja a játékot, no meg a kavarodást!

Lóverseny

Álljatok körbe, és doboljatok a combotokon mintha lovak járnának! A vezető utasításait követve menjetek végig a lóversenypályán: „forduljatok jobbra” (dőljetek jobbra), „forduljatok balra” (dőljetek balra), „ugrás” (ugorjatok fel), „víz” (utánozzátok a víz hangját - tegyétek egy ujjatokat az ajkaitok közé, és mozgassátok fel-le), végül „egy mosolyt kérnénk a célfotó részére”.

3. Dramatizálás

Egy maximum egy A4-es oldal hosszúságú mese feldolgozása, 14 éves kor felett önálló olvasással. Miután elolvasták, egyénenként átbeszéljük az ismeretlen szavakat.

• A mese elolvasása vagy felolvasása után értelmező kérdésekre kell választ adniuk a résztvevőknek.

• A csoportot kisebb, 4-5 fős csoportokra bontjuk, majd kb. 10 percet kapnak arra, hogy a mese valamelyik jelenetét dramatizálják a többieknek. A bemutatóban minden résztvevőnek szerepelnie kell.

4. Csapatépítő gyakorlatok

„A zongora"

Csoportbontás után a csoportok összeülnek együtt, és 10 perc „tanácskozás” után kitalálnak egy stratégiát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne egy hatalmas méretű zongorát átvinni a terem egyik sarkából a másikba. Eszközöket nem használhatnak, csak a fantáziájukat hívhatják segítségül. A bemutatóban mindenkinek részt kell vennie. A terem közepén elhelyeztünk egy lefektetett széket, ezen a csoportoknak „át kell majd emelnie” a zongorát.

„4 áll”

Mindenki üljön körbe. Magyarázzuk el a játékszabályt, bármely pillanatban 4 személy állhat, és egy ember egyfolytában legfeljebb 10 másodpercig maradhat állva. Az emberek nem kommunikálhatnak egymással, de mindenkinek figyelni kell, és mindenki felelős azért, hogy egyszerre 4 ember áll, se több, se kevesebb. Tippek az irányító számára: Pár percbe telik, amíg a csoport rájön a játék lényegére, utána jó ritmusban fognak felállni, leülni, és együtt dolgozni. Nagyon izgalmas, és jó közérzetet biztosít a csoportban. Megkérdezhetjük a játékosokat, hogy honnan tudták, mikor kell felállni.

Csoki folyó

A játék célja: Csapatépítés, szerepek megtalálása a csoportban, közös megoldások keresése.

Szükséges eszközök: Tágas tér, ha lehet szabadban, A4-es papírlapok.

A játék leírása: A csoport minden tagja, egy fő kivételével, kap egy papírlapot.

1. lépés: A csoportnak ki kell találnia egy közös stratégiát, hogyan jutnak át a folyón.

2. lépés: Átkelés a folyón. Ha bárki a csoportból elesik, vagy megérinti a talajt, az egész csoportnak újra kell indulnia.

A facilitátor kijelöli a távolságot. A hosszúság a csoport méretétől függ. Az átkelés csak a papírlapokra lépve lehetséges, amiket kompokként használnak. Ha egy kompot senki nem érint meg se kézzel, se lábbal, akkor azt a csoport elveszíti, mert elviszi az ár. A csoportnak 10-15 perce van eldönteni, hogyan kelnek át a csokoládé-folyón. Ötleteiket ki is próbálhatják, de csak a folyóként kijelölt területen kívül. Ezután a csoport átkel a folyón. Ha sikeresen átjutott, a facilitátor növelheti a két part közötti távolságot, és azt mondja, hogy áradás volt.

(Ez azt jelenti, hogy a csoportnak, mivel ugyanannyi papírlapjuk marad, mint amennyi a kisebb távolságon volt, nagyobb lépésben kell átkelnie a folyón. Kivéve, ha van olyan lap, amihez senki nem ér hozzá, se kézzel, se lábbal, mert akkor azt elbukták, szóval nekünk, zsarnok facilitátoroknak, nagyon kell figyelnünk! + Nem elfelejtendő, hogyha valaki lelép a talajra, akkor elölről kell kezdeni az indulást!)

Értékelés: Hogyan sikerült döntést hozni, mint csoport? Hogy érzitek, mennyire sikerült teljesíteni a feladatot? Milyen szerepek alakultak ki? stb.

Spárga-háromszög

A játék célja: csapatépítés, szerepek megtalálása a csoportban, közös megoldások keresése.

Szükséges eszközök: tágas tér, ha lehet szabadban, két spárga (kb. 80-100 cm-t kell számolni játékosonként úgy, hogy a belső háromszög mérete fele akkora legyen, mint a külsőé.)

A játék leírása: lépés: A csoport megvitatja, hogyan formálnak két egyenlő szárú háromszöget. (A képet megmutatjuk nekik.)

1. lépés: A csoport minden tagjának bekötjük a szemét. Megkeresik a spárgát a földön és kialakítják a háromszöget. A feladat teljesítése közben a spárgát két kézzel kell tartani.

Értékelés: Hogyan sikerült döntést hozni, mint csoport? Hogy érzitek, mennyire sikerült teljesíteni a feladatot? Milyen szerepek alakultak ki? Kié volt a vezető szerep? stb.

5. Gyakorlat csoportbontáshoz

• Minden résztvevő becsukja a szemét, és kap egy-egy post-itet a homlokára. Négy különböző csoporthoz négy különböző színt kapnak. Miután mindenki megkapta a homlokára a papírkát, akkor kinyitja a szemét, és verbális kommunikáció nélkül igyekszik megtalálni a saját csoporttársait. A variáció előnye, hogy irányítható az, a résztvevők mely csoportokba fognak kerülni (miután a szemük csukva van).

6. Értékelés

• A csoport körben ülve verbálisan értékeli a képzést, válaszolva a „mi tetszett a mai napon a legjobban?” és a „mit csinálnék másképp?” kérdésekre válaszolva.

• Időjárás jelentés: a résztvevőknek egy-egy az időjáráshoz kapcsolódó mondattal kell reflektálniuk az eltöltött időre. Pl: „Gyönyörűen sütött ma a Nap.” Vagy „A fejem felett gyülekeznek a felhők.” Vagy „Néha-néha kisütött a Nap, de főleg sötét fellegeket láttam.” Stb.

• A résztvevők körben ülnek és mindenki egymás után sorban egy-egy szóval fejezi ki az érzéseit az értékelendő dologgal kapcsolatban.

• A résztvevők 3 darab papírt kapnak, amikre egy-egy szót írhatnak, amik a legjobban kifejezik a véleményüket, érzéseiket az értékelendő résszel kapcsolatban. Ezeket leteszik maguk elé a földre, úgy hogy a többiek számára is olvasható legyen. Körbe megyünk, egyesével felolvassák az emberek a 3 szót amit írtak, és amennyiben szükséges kommentárt fűznek hozzá.

• „Fejezd ki testhelyzettel!”- ahogy a neve is mutatja az értékelést non-verbálisan kell kifejezniük, esetleg egy mozdulattal, vagy egy mozdulatsorral.