Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Órai játékok

2009.04.02

A hottentották királya

 

Játékszabály: Először abban állapodik meg a társaság, hogy melyik betűt nem szereti a hottentották királya. Például nem szereti a k betűt. Most a játékvezető azt mondja: A hottentották királya éhes, mit adsz neki ebédre? A sorban az első felel: Levest. Utána a második: Húst. A harmadik: Tésztát. A negyedik: Gyümölcsöt.

 

Tehát mindent adhatunk neki, ami ennivaló, és amiben k betű nem fordul elő. Aki sokáig gondolkozik, vagy elhibázza a választ (pl. tököt vagy kávét adna szegény királynak), az zálogot ad. Ha már hárman adtak zálogot, a játék vezető új kérdést tesz fel.

 

Pl. A hottentották királya unatkozik: mivel szórakozzék? Más kérdések: Mit olvasson a király? Hova utazik a király? Hol lakik a király? Stb. Ha nem találunk újabb kérdést, választunk egy másik betűt a k helyett, s elölről kezdjük a játékot.

 

Variáció matematika órára:

 

A hottentották királya nem szereti a 4-es számot, helyette tapsol…(3456, 4672), lehet két számot is választani: nem szereti a 4-es számot, helyette tapsol, nem szereti a 6-os számot, helyette eltakarja a szemét…stb. (Ez nálunk a kedvencek közé tartozik – négyjegyű számnál kell figyelni, koncentrálni.

 

 

 

Asszociáció/kombináció

 

Játékszabály: A hívószavakat tartalmazó kártyákból mindenki húz egyet. Elolvassa és nem sokat töprengve gyorsan felírja az adott szóval kapcsolatos szabad asszociációit. Erre ne hagyjunk több időt két percnél. (Ha az írás nehézségekbe ütközik "íródeáknak" felkérhetjük a csoportban lévő önkénteseket.) Most egy nagyon érdekes dolog következik, mert véletlenszerűen párokat hozunk létre a csoportban, akik leülnek egymás mellé, négyszemközt megbeszélik a szabad asszociációik két perc alatt elkészült listáját, és megalkotnak egy történetet, amelyben mindkettőjük által asszociált szavak szerepelnek. Sok ötletesség és fantázia szükséges ahhoz, hogy egymástól eléggé távol eső szavak felhasználásával, azok kombinálásával egy érthető történetet alkossunk. Ha elkészült a "mű", felolvassuk a csoportnak.

 

Más változatban: Lehet egyszerűen csak az asszociációkat elmondani. Elindíthatjuk például az "egészség" szót és ehhez mindenki elmond egyet az asszociációi közül. Egy körnél tovább ne asszociáljunk ugyanarra a szóra, hanem válasszunk egy következőt. Érdekes lehet azt megbeszélni, hogy milyen érzés volt hallgatni az asszociációkat, milyen gondolatok fogalmazódtak meg bennünk egy-egy szó után.

 

Kellék(ek): Kis kártyákon, jól olvashatóan a "hívószavak" felírva, lehetőleg legyen annyi hívószó, mint a csoportlétszám. Példák a hívószavakra: gazdag, idő, kaland, egészség, betegség, család, küzdelem, börtön, étel, ember, mozgás, álarc, játék, szabadság, folyó, ital, otthon, hazugság, élet, szeretet, szegény, pihenés, munka, természet.

 

 

 

Betűjáték, dobókocka, szavak és mondatok

 

Játékszabály: A játékot először csak egy dobókockával próbáljuk ki, majd ha sikeresnek bizonyul, akkor használjunk csak két dobókockát. A csoport tagjai húznak egy betűt a betűkészletből és dobnak a dobókockával. Ahányat dobtak, annyi szót kell mondani, olyat, ami a kihúzott betűvel kezdődik. Vigyázzunk nagyon, hogy ne csak főneveket, hanem jelzőket és más szófajokat is mondjunk. Mindenki megjegyzi a maga által kitalált szavakat. (A szavak változatát csak akkor kínáljuk fel, ha vannak önkéntesek, akik segítenek írni.) Ha körbeértünk és mindenkinek van minimum egy és maximum hat, azonos betűvel kezdődő szava, akkor jöhet a játék második része. A jól megjegyzett szavakból most mindenki alkosson egy mondatot. Kötőszavakkal, jelekkel, ragokkal ki lehet egészíteni a mondatot. Nagyon vicces mondatok tudnak így megszületni az egymással alliteráló szavakból. A legjobbakat felírjuk és eltesszük, hátha máskor is jót nevetünk rajtuk. Példaként elmondok egyet, amit egy régebbi csoportban hallottam. Tehát hatot dobott a mondat alkotója, és a "D" betűt húzta. A mondat így szólt: Dóra darázs dereka delejezte Dezsőt Debrecenben.

 

 

 

Feldarabolt négyzetek

 

Játékszabály: Minden csoport négy borítékot kap. A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. A diákoknak a következő utasítást adjuk: A feladat az, hogy az alábbi szabályok szerint mindenki rakjon össze egy négyzetet: 1. Tilos megszólalni! 2. Mutogatással sem jelezheted, hogy melyik darabra lenne szükséget! 3. Társaidnak adhatsz darabokat, de a színes darabot meg kell tartanod! 4. Ha csoportod előbb végez a többi csoportnál, keverjétek össze újra a négyzeteket! Mindenki húzzon három darabot, és kezdjétek újra a játékot! A játék végén mindenkinek egyforma méretű négyzete lesz!

 

Kellék(ek): Vágjunk ki 4 db négyzetet (pl.: 6cm×6cm-es), és néhány vonal mentén daraboljuk fel őket. Ezután osszuk a darabokat négyfelé, és tegyük őket négy borítékba. Minden borítékban legyen egy olyan darab, amelyet kiszínezhetünk. Például.: Boríték 1: a, a, c; színes:c. Boríték 2: j, e; színes: j. Boríték 3: d, f, a, i; színes:f. Boríték 4: b, f, k; színes: b.