Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Játékos feladatok

2010.10.02

Anagrammák (Szövegfeldolgozás)

Minden tanuló a szövegből kiválaszt 5-5 szót, lehetőleg az olvasmány fontos tárgyai, fogalmai közül.

Ezt az öt szót betűik összekeverésével egymás alá írják egy papírlapra. Ha ezzel mindenki készen van, a tanulók kicserélik a lapokat egymás között. Az nyer, aki gyorsabban tudja megfejteni a társától kapott anagrammákat.

(A tanulók először írják le maguknak a kiválasztott szavakat, majd tetszőlegesen válogatva írják le a betűit úgy, hogy a leírt betűt húzzák át a szóban. Így elkerülhetőek a tévesztések.)pl kutya   yatuk

A párbajt azzal is ki lehet egészíteni, hogy a tanulóknak el kell mondani, hol, milyen összefüggésben szerepel az öt szó a szövegben.

Kiemelt képességek, készségek:

Célirányos tájékozódás a szövegben

Adatok, információk kiemelése

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei

Egész osztálynak

Munkaformák

Egyéni és páros munka

 

Összekuszált történet (Szövegfeldolgozás)

A már megismert, feldolgozott szöveget mondatokra, kisebb egységekre bontjuk, majd felvágjuk. A tanulók az összekevert mondatokat kapják meg, s az a feladatuk, hogy a szöveget újra összeállítsák, majd az ellenőrző olvasás után, egy lapra felragasszák.

Az ügyesebbeknek e feladat „B” variációját javasoljuk.

„B” variáció: Két szöveg mondatait, kisebb egységeit is összekeverhetjük az ügyesebb tanulóknak. Most a két szöveghez tartozó szövegrészek elkülönítése és a két szöveg összeállítása, felragasztása a feladat.

Kiemelt k épességek, készségek

Rész-egész megkülönböztetése

Emlékezés a szövegtartalomra

Ok-okozati összefüggések felfedeztetése

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei

A lassan olvasó, ill. szövegértésben lassan fejlődő tanulóknak a kezdő mondatot megjelölhetjük. Ezeknél a tanulóknál a tanító aktívan is segítse a szövegrészek egymáshoz való viszonyának megtalálását.

 

a) Válaszra kérdés (Szövegfeldolgozás)

A szöveggel való ismerkedés után következhet ez a feladat: Csak a választ adjuk meg, a diákoknak ki kell találni, mi volt a kérdés. A kérdések megfogalmazásánál, ellenőrzésénél a tanító segíthet. A feladatmegoldásnál a tanulók használhatják a szöveget. A feladat követi a szöveg időrendiségét, segítve ezzel a tájékozódást a szövegben. Fontos, hogy a gyerekek úgy fogalmazzák meg a kérdéseket, hogy a rögzített válasz a kérdésre pontosan feleljen.

(Hibás: Mit eszik szívesen a papagáj? Magvak, saláta, répa, gyümölcs.

Helyes: Mi a kedvenc eledele a papagájnak? Magvak, saláta, répa, gyümölcs.)

Ennél a feladatnál kiemelten fontos a tanuló által alkotott kérdés és a rögzített válasz ellenőrző összeolvasása.

A feladatlapokat mindig az adott olvasmány szövegtartalmának megbeszélése után adjuk a gyerekek kezébe, amikor már jól ismerik a szöveget.

b) Kérdezz, ha tudsz!

Az elolvasott, megismert olvasmányhoz kérdések megfogalmazása. A diákok párt alkotnak, és egymást tesztelik a kérdésekkel.

Kiemelt képességek, készségek

A megelőlegezett válaszokra adekvát kérdések megfogalmazása: a kérdőszó és válasz kapcsolatának felfedezése

Információk felidézése

Együttműködés

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei

A tanító nyújtson segítséget azoknak, akiknek nehézséget okoz a kérdés-válasz logikai sorának megfordítása.

Munkaformák

Önálló és páros munka

 

Bekerítő kérdések

Egy tanuló kihúz egy szókártyát. Elolvassa. Azt a kérdést kell feltennie az osztálynak, amelyre a válasz a szókártyán olvasható szó. (Pl. KALITKA – Miben tartjuk a papagájt?)

Variációk:

A) Lehet versenyezni is heterogén összetételű csapatokkal: ki tud adott idő alatt több szót kitaláltatni. A tanári asztalon szókártyák, szöveggel lefelé fordítva. Minden csapat első játékosa odaszalad az asztalhoz, húz egy kártyát, elolvassa, a kártyával visszaszalad a csapatához, és feltesz egy kérdést. Ha a többiek kitalálják a szót, akkor a szókártyát megtarthatják, és indulhat a második játékos. Ha többszöri próbálkozásra sem sikerül kitalálni a szót, a kártyát vissza kell vinni az asztalra. Az a csapat győz, amelyik több kártyát tud gyűjteni.

B) Párokban is jól játszható: 2 pár küzd meg egymással. Leülnek egy asztalhoz. Az asztal közepére rakják a lefelé fordított szókártyákat. A játék menete hasonlóan alakul a fent leírtakhoz. A különbség: ha nem sikerül kitalálni a szót, a szókártyát visszarakják a közösbe, és a másik pár következik.

Kiemelt képességek, készségek

Beszédbátorság, beszédkedv

Emlékezet: információk tárolása és alkalmazása

Spontán szövegalkotás: az újonnan megismert kifejezések aktivizálása beszédhelyzetben.

Együttműködés

Munkaformák:

Csoportmunka vagy páros munka

 

Hibás szöveg javítása (Szövegfeldolgozás)

A már megismert, feldolgozott szöveg több ponton hibás variánsát adjuk oda a tanulóknak. Az ő feladatuk, hogy megtalálják a hibákat és kijavítsák. A tanulók a hibás szavakat húzzák át, és írják fölé a helyeset, vagy másolják le a szöveget a füzetükbe kijavítva.

Az ellenőrző olvasás után a tanulók összevethetik megoldásaikat az eredeti szöveggel.

A tanulók maguk is készíthetnek „rontott” szövegeket, amelyeket társaiknak kell kijavítaniuk. Itt fontos szerepet kap az ötletesség, játékosság. A tanulóknak adjunk lehetőséget, hogy az osztály előtt olvashassák fel írásaikat.

Kiemelt képességek, készségek

Emlékezet: az információk tárolása és alkalmazása

Az új és a meglévő ismeretek viszonyának tudatosítása

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei

Azok a tanulók, akiknek szövegértési gondjaik vannak, olvassák fel a szöveget hangosan tanítójuknak, és szóban javítsák a tartalmi tévesztéseket. Ebben a helyzetben a tanító segíthet a leírtak elképzelésében, megkönnyítve így a hibák megtalálását.

Munkaformák

Önálló munka

Módszerek

Önellenőrzés összehasonlítással

 

Fázisrajz készítése

Önálló munkának, házi feladatnak adható:

Az olvasmány szövegrészét a tanulók fázisrajz formájában lerajzolják. Minden tanuló maga döntheti el, hány részre bontja a szöveget, amihez aztán rajzot készít, de szükség esetén a tanító is adhat tanácsot.

Önértelmező szövegreprodukálás: rajzolás

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei

Azok a tanulók, akiknek szövegértési gondjaik vannak, olvassák fel a szöveget hangosan tanítójuknak, és beszéljék meg a fázisokat.

Írásgyakorlatok

Írásgyakorlatok

a) Összenőtt állatok

A szavak között nem hagytunk szóközt. Akik gyorsan készen vannak, azok mondatot is írhatnak egyegy állattal.

b) Válogató másolás

Táblán (írásvetítőn) hobbiállatok nevei. Másold le egymás alá az állatneveket úgy, hogy azzal kezd, amelyiket a legjobban kedveled, és azzal fejezd be, amelyiket a legkevésbé.

Akik gyorsan készen vannak, azok mondatot is írhatnak egy-egy állattal, esetleg írásban indokolhatják a véleményüket.

Táblán: hörcsög, teknős, kígyó, tengerimalac, gyík, kaméleon, csincsilla, hullámos papagáj, kutya, macska, gekkó stb.

 

Időkitöltő feladatok

 

Ha egy tanuló a feladatával a többieknél gyorsabban készen van, időkitöltő feladatokat oldhat meg. A tanuló elveszi a kártyát, és a helyére viszi. Felírja a rejtvény számát, majd a megfejtést. Ha készen van, a kártyát vigye vissza a helyére!

Az időkitöltő feladatoknak legyen állandó helye az osztályteremben. Az alábbiak példák, melyek kapcsolódnak az „állatos” tematikához. A feladatokat folyamatosan frissítsük. A rejtvényt kimásoljuk, vagy kivágjuk (újságból, munkafüzetből, könyvből), kartonlapra ragasztjuk, beszámozzuk.

A gyerekek is gyűjtsenek, készítsenek rejtvényeket!

Elmacskásodott szavak (1. rejtvény)

 

Elmacskásodott szavak

Mire gondoltunk? Egészítsd ki a szavakat!

A KA szótagokat vastaggal, utána a hiányzó betűk számának megfelelő mennyiségű vonalat!

A macska körme: MACS KA __ __ __

Fejfedő macskáknak: MACS KA __ __ __

A macska fegyvere: MACS KA __ __

A macskák vezére: MACS KA __ __ __ __ __

Bejárat, szigorúan csak macskáknak: MACS KA __ __

Ha fázik, a bundájára még ezt is felveszi: MACS KA __ __ __

Harcba vonuló cirmos: MACS KA __ __ __ __

A ka… kezdetű szavak összevonása a macska szóval.

(Segít, hogy a hiányzó betűk ki vannak pontozva, s ebből tudható a hiányzó betűk száma.)

Megfejtés

A macska körme: MACS KA ROM

Fejfedő macskáknak: MACS KA LAP

A macska fegyvere: MACS KA RD

A macskák vezére: MACS KA PITÁNY

Bejárat, szigorúan csak macskáknak: MACS KA PU

Ha fázik, a bundájára még ezt is felveszi: MACS KA BÁT

Harcba vonuló cirmos: MACS KA TONA

 

Szógyűjtési verseny (2. rejtvény)

Ki tud több összetett szót gyűjteni a megadott előtaggal?

Megfejtés

ÁLLAT(-KERT , -VÉDŐ , -KERESKEDÉS , -IDOMÁR stb.)

KUTYA(-ÓL , -TÁR , -SZŐR , -ELEDEL , -GUM I, -MEN HELY stb.)

MACSKA… (-SZEM , -ALOM , - KÖLYÖK , -NYELV stb.)

MADÁR(-FÉSZEK , -TOJÁS , -TOLL , -FEJ , -KALITKA stb.)

Miből lesz a kutya? (3. rejtvény)

Miből lesz a kutya?

Pótold az állatnevek hiányzó kezdőbetűit! Ha fentről lefelé összeolvasod a kezdőbetűket, egy kutyafajta

nevét kapod.

 

 a)

…acsirta

…szkár

…iba

…mádkozó sáska

Megfejtés: …………………..

b)

…ércse

…guána

…ebra

…ólyom

…epke

…ligátor

Megfejtés: ………………….

   c)

…ecske

…rrszarvú

…edve

…rángután

…ádirigó

…arázs

…sztriga

…igó

Megfejtés: …………………..