Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mese a pásztorfiú feleségéről

2009.01.20

Mese a pásztorfiú feleségéről

 

Valamikor réges-régen volt egy mélységes mély tó. Abban élt Ung király aranyhajú tündérlányaival. Egy holdvilágos éjszaka János, a szegény pásztorfiú elment a tóhoz.

Meglátta a legszebb aranyhajú leányt, s bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, és legyen az ő édes, kedves felesége.

−Ha igazán szeretsz, gyere velem az én víz alatti kristálypalotámba! Gyere velem János!

A pásztor legény hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutottak az öreg szülei.

Hogyan hagyhatná el őket mindörökre? Így aztán csak éjszakánként elsétált a tóhoz, s a jávorfa furulya lágy hangjával csalogatta elő a tündért. Addig-addig beszélgettek, amíg a leány is megszerette Jánost.

−Szíves-örömest lennék hűséges feleséged, de Ung király nem engedi, hogy lányai földi asszonyok legyenek. Ha csak a kezedet megfognám, apám szolgái a mélységes tó fenekére rántanának mindkettőnket.

−Ne félj, édes mátkám! Megmutatom én a zöld szakállú Ung királynak, hogy erősebb vagyok nála!

Másnap János összekötötte a szarvánál fogva tizenkét bivalyát, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, s úgy ment a tóhoz.

−Most fogd meg a kezem, édes mátkám, s szorítsd jó erősen! – mondta a tündérlánynak.

Mire a víz királya és szolgái észbe kaptak, a tizenkét bivaly kihúzta az aranyhajút a tóból.

Hamarosan megtartották a lakodalmat, és ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

(Magyar népmese nyomán)

 

1. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján?

 

Hogy hívták a pásztorfiút? __________________________

Hogy hívták a királyt?______________________________

Hol éltek a tündérlányok?___________________________

Hogyan került ki a tóból a legszebb aranyhajú lány? _______

_____________________________________

5/

2. Írd be a helyes választ!

 

A pásztorlegény hallgatott volna a  ___________________ szavára.(manó,  tündér,  király)

De eszébe jutottak ______________.(öreg szülei, testvérei, barátai) Így aztán csak  ___________________ sétált a tóhoz. (éjszakánként, reggelenként, délutánonként)

Addig-addig beszélgettek, amíg a leány is _____________ Jánost. (elfogadta, megszerette, elítélte)

4/

i

h

3. Igaz vagy hamis? Jelöld így !

 

 

A pásztorfiú el akarta venni feleségül a tündérlányt.

A hárfa hangjával csalogatta elő a tündérlányt.

 

 Ung király nem engedi, hogy lányai földi asszonyok legyenek.

 

Ung királynak kék szakálla van.

 

János hat királyt kötött össze.

 

 A tündérlány feleségül ment a pásztorfiúhoz.

6/

 

4. Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján!

 

-Megmutatom én  a _______________________________, hogy erősebb vagyok.

- Most fogd meg a kezem, __________________________ erősen!

 

Ki mondta ezeket a mondatokat?____________________________________

 

5/