Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szövegértés

2010.09.12

ÉV ELEJI FELMÉRÉS I.

Az oroszlán és a róka

 

Megöregedett az oroszlán, nem tudott már vadat fogni. Elhatározta hát, hogy ravaszságból él majd meg. Beköltözött egy barlangba, és betegséget színlelt.

Hamarosan látogatni kezdték a vadállatok. Csakhogy ő mind megette azokat, akik bementek hozzá.

A róka megneszelte a dolgot. Elment az oroszlánhoz, de a barlang szájánál megállt. Bekiáltott:

— Hogy vagy, oroszlán?

— Jaj, nagyon beteg vagyok — válaszolta az oroszlán. — Nem jössz be hozzám?

— Nem megyek be — felelte a róka, — mert látom, hogy sok a bemenő nyom, ám kijövő egy sincsen.

(Lev Tolsztoj nyomán)

 

1. Sorold fel a mese szereplőit!

________________________________________

 

2. Írd le, hogy hol játszódik a mese!

________________________________________

 

3. Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat!

Miért nem tudott vadászni az oroszlán?

Mit határozott cl az állatok királya?

Mit kérdezett a róka az oroszlántól?

  

4. Miért nem ment be a róka a barlangba? Jelöld csillaggal a helyes, jellel a helytelen választ!

Attól félt, hogy az oroszlán megfertőzi.

Nem akarta, hogy az oroszlán megegye.

Sosem mert bemenni egy barlangba sem.

5. Számozd a képeket a helyes sorrendbe!

Kép

       

 

  

 

6. Karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek „Az oroszlán betegséget színlelt.” mondatot helyettesíthetik!

a) Az oroszlán nagyon beteg lett.

b) Az oroszlán betegséget tettetett.

c) Az oroszlán megbetegítette az állatokat.

d) Az oroszlán eljátszotta, hogy beteg.

e) Az oroszlán úgy tett, mintha beteg lenne.

 

 

7. Jelöld a rókára illő tulajdonságokat +‚ a nem illő tulajdonságokat jellel!

ravasz__  óvatos__  meggondolatlan__  megfontolt__

 

Összpontszám: 20 pont (100%) Elért pont ___(__%)

Szereplők megnevezése:                               

pontos            kevésbé pontos            pontatlan

Helyszín megnevezése:                                 

pontos                                                pontatlan

Válasz megjelölése a szövegben:                  

pontos             kevésbé pontos            pontatlan

Lényeg megértése:                                       

 pontos             kevésbé pontos            pontatlan

Események sorrendje:                                  

pontos             kevésbé pontos            pontatlan

Kifejezés jelentésének megértése:                 

pontos             kevésbé pontos            pontatlan

A tulajdonságok felismerése:                        

 pontos             kevésbé pontos            pontatlan