Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Matematika

2009.01.28

Számolási eljárások gyakorlása( Óravázlat részlet)

 

TANÁRI tevékenység, módszerek alkalmazása

a tananyag feldolgozása során

 

TANULÓK tevékenysége

a tanítási óra folyamán

Ráhangolódás:

„Megtévesztő” c. játék.

(Elszórtan állnak a gyerekek. A játékvezető megérinti valamelyik testrészét vagy ruhadarabját de a másodikat rosszul mondja. A játékosok először a rosszat javítva, és a jót is mondják vissza kórusban.)

 

figyelem

koncentráció

kommunikáció

jó hangulat

 

Az óra feladatának rövid megbeszélése – matematikai fogalmakon keresztül.

(Kerekítés – állítások – számjegyek összege – relációs jelek – páros-páratlan számok – összeg -–különbség)

 

figyelem

fogalmak rövid értelmezése

 

 

 

füzetvezetés

Keveredj – állj – csoportosulj!” című játék.

(A feltett kérdésekre amelyik szám válaszol, aszerint kell csoportokat alkotni.

Hány szótagra bontható az ’árvácska’ szó?

Hány nap van egy héten?

Hány lába van a rovaroknak?

Fél m hány deciméter?

Hány negyedóra van egy órában?

A kimaradt játékosok tartalékba vannak. Ők a következő alkalommal már nem lehetnek tartalékok.)

 

egymásra figyelés

kommunikáció

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó kérdés szerint alakulnak meg a csoportok.

 

Számlánc – kikötésekkel.

(A szám négyjegyű legyen, a tízes helyiértéken 0 és 6-nál nagyobb szám nem állhat.)

A saját szám kerekítése százasra, ezresre.

A számjegyek összegének megállapítása.

Miden csoport külön-külön számláncot készít.

 

 

 

egyéni munka

 

Az ezresre kerekítés ellenőrzése

Álljon fel, mutassa körbe a számát aki 1000-re, 2000-re………….7000-re vagy ennél többre tudta kerekíteni.

 

kommunikáció

egymás segítése

számfogalom erősítése

egymásra figyelés

Számok válogatása

számjegyek összege több 10-nél.

az maradjon, akinek a számjegyek összege páros

 

megfigyelés

döntés

kijönnek a táblához

értékelés

Állítások igazságtartalma:

Egy olyan szám volt, amit 4000-re kerekítettünk.

5-nél kevesebb számot lehetett 7000-re kerekíteni.

Volt olyan szám, amely 5-re végződött.

Nem volt páratlan szám.

 

egyéni munka

döntéshozatal

indoklás

ellenőrzés

értékelés folyamatos

 

Számolási eljárások alkalmazása

1. Folyamatábra értelmezés

    Ha az adott számunk számjegyeinek  

    összege páratlan, ki kell vonni 982-t.

    Ha páros hozzá kell adni 1032.

 

 

2. Összeg számítása.

    Adott számtáblából adott alakzatok

    szerinti számítás, színezés.

 

3. Puzzle darabjainak (összeg, különbség) számítása írásbeli műveletekkel.

 

ábra értelmezése

művelet alkalmazása

indoklás

ellenőrzés párokban

(ha vitás a kérdés, számológép használata)

szabálykövetés

 

páros munka

munkamegosztás

a csoport együtt ellenőriz

 

a képek a csoportok számításai alapján állnak össze

a darabok felragasztása

együttműködés

Befejező rész

Házi feladat: Feladatlap a rutinszámolás fejlesztésére. Eredmények kiválasztása számsorból színezéssel.

5 db időpont leírása

 

Értékelés

 

 

 

feladatértelmezés

 

 

 

egymás és a feladatok értékelése