Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anyáknapi műsorhoz (250)

DAL:

FORGATOM A NAPTÁRUNKAT 

Forgatom a naptárunkat,

libegnek a tarka lapok,

március, április, május

piros betűs ünnepnapok.

 

Május…! Hopp megállok!

Piros ím a naptár lapja.

Nekünk nagyon kedves ünnep

Május … : anyák napja .

 

No, gyerekek , nézzünk széjjel

mi van ami szép és drága.

Lepjük meg sok jóval, széppel

anyukát anyák napjára.

 

Két ötöst kaptam a héten

egyik írás, másik számtan.

Hazavittem anyukámnak

mind a kettőt neki szántam.

 

Anyák napján megígérem

hogy még sok-sok ötöst szerzek

ennél szebben nem zárhatom

ezt a kis köszöntő verset.

 

Szót fogadok és jó leszek

szeretettel megfogadom.

Ajándékul jó anyámnak

ezt adom ezen a napon.

 

Jaj, mit adjak e szép napon

Maminak anyák napjára.

Köszönettel sok-sok puszit

édes jó anyám arcára.

 

Egy - kettő, tíz száz és ezer

Nem is tudok annyi számot

amennyi sok boldog évet

édes anyunak kívánok.

 

Kőhalmi Erzsébet: Még a nap is…

 

Még a nap is szebben süt,

mert anyák napja van ma,

sok madár is fenn az ágon

folyton ezt csipogja:

Kezemben egy virágcsokor,

mit is mondjak néked?

Elmondom hát újból, újból,

hogy szeretlek téged!

Mesélj, hogy örültél,

mikor megszülettem?

Mesélj, hogy aggódtál,

mikor beteg lettem?

Azóta megnőttem,

ugye, édesanya?

Mégis beleférek

ölelő karodba!

 

Beney Zsuzsa: Anya dúdolja

 

Azt kérdezed tőlem

hogyan vártalak?

 

Mint az éjszakára

fölvirrad a nap,

mint a délutánra

jön az alkonyat,

mint ha szellő jelzi

a förgeteget-

ezer pici jelből

tudtam jöttödet.

 

Mint tavaszi reggel

a nap sugarát,

fagyos téli este

jégcsap illatát,

mint az alma ízét,

tejet, kenyeret-

pedig nem is láttalak még,

úgy ismertelek.

 

Mint a fény az árnyat,

záport a virág,

mint patak a medrét,

madarat az ág,

mint sóhajos nyári éjjel

a fák az eget-

mindenkinél jobban téged

így szerettelek.

 

Vorák József: Mit adjak az idén?

 

Jön az „anyák napja”, jaj mit is csináljak?

Mivel kedveskedjek az édesanyámnak?

 

Amíg kicsi voltam, mondtam egy kis verset,

Nagyobb lettem: velem megnőttek a versek.

Tavaly egy szál rózsát vettem Anyukámnak,

Kaptam érte tortát, s puszit, háromszázat.

Mit adjak az idén, most még nagyobb vagyok:

Vers és virág mellé el is mosogatok.

 

Kőhalmi Erzsébet: Anyák napjára

 

Rajzoltam egy kicsi szívre

Sok színes virágot.

Édesanyám, anyák napján

Minden jót kívánok!

Szeretném, ha mindig

Mindig csak nevetnél,

Szeretném, ha mindig

Mindig velem lennél!

 

VERES CSILLA : ANYÁK NAPJÁRA

 

Anyák napja hajnalán

Felkeltem már jó korán,

ébredtem a napsugárral,

meg a nyíló gyöngyvirággal.

Szedtem csokrot, csudaszépet,

szívem szőttem közepébe,

ha most harmat lehetnék,

rózsa szirmán nevetnék.

 

Köszöntelek édesanyám

eme május reggelen,

jóságodat, lágy hangodat

soha el nem feledem.

 

Szívem őrzi szelídséged,

aranyhajad illatát,

elringató halk dalodban

ajkad puha mosolyát.

 

 

Köszönöm, hogy vigyázol rám,

ha kell, ápolsz engemet,

tudom, hogyha bármi fáj is,

csak hívnom kell tégedet.

 

Köszönöm, hogy megtanítasz

mindarra, mi jó, s mi szép,

ígérem, hogy legjobb leszek

néked e föld kerekén.

 

Fogadd tőlem ezt a csokrot,

s kicsi szívem melegét,

ezen a szép anyák napján 

ezt adom most neked én.

 

 

Mészáros Piroska: Köszöntő

Anyukám jó reggelt, Így köszönt a lányod,
Nyílnak már a réten tarkaszín virágok.

Úgy ver most a kis szívem, kalimpál, mint motor,
Kislányod helyett beszéljen a csokor.

Árkon át futottam, néked hogy kinyíltan
Anyák ünnepére köszöntőül hozzam.

 

Iványi Mária: Anyák napja ünnepén

Rózsa, szegfű, tulipán,
Neked nyílt ki anyukám.
Csöndes eső nevelgette.
Arany sugár melengette.

Takargatta futó felhő,
Csókolgatta szelíd szellő,
S mind letéptem neked én,
Anyák napja ünnepén.

 

KÉRY VIOLA : KÖZÖSEN KÖSZÖNTÜNK

 

Éreztük, hogy nem hiába

Gyűjtögettünk szép virágra.

Édesanyánk örül neki,

Hogy gyermeke köszöntheti.

 

Arca pirul, szeme ragyog,

S vele én is boldog vagyok.

Akármilyen nagyok leszünk,

Erre mindig emlékezünk.

 

Édesanyám, neked adunk...

Édesanyám, neked adunk
minden évben egy napot,
de te nékünk életednek
minden napját átadod.

Nincs az égen annyi csillag,
se fűszál a réten,
mint ahányszor kell, hogy mondjam
ki is vagy te énnekem.

Megköszönném, hogy velünk vagy,
s nem ér minket szenvedés,
arra nem csak ez az egy nap,
de egy élet is kevés.

 

GIANNI RODARI: EZÜST, ARANY, GYÉMÁNT SZÓKAT..

 

Ezüst szókat írnék rendbe,

ha a tollam

szél fuvalma lenne.

 

Arany szókat írnék sorba,

ha a tollam

nap sugára volna.

De a tinta mélyén

csupa-csupa kincs van:

 anyukámnak írtam,

s tollamról a legszebb

gyémánt szók peregtek.

 

Osvát Erzsébet: Édesanya

 

Hogy muzsikál,

dalol ez a szó!

És százféleképpen mondható:

Anyú! - kissé kényeskedő, kérő.

Anyucikám – kedvesen becéző.

 

Anyukám – oly gyengéd, simogató.

Mama! – milyen panaszosan hangzó!

Kórus énekli a sok szólamot,

gyermekkórus, s te némán hallgatod

ennyi változatban drága nevedet –

egyet jelent mind: szeretet.

 

HORVÁTH EMERENCIA: ÓVODÁSOK KÖSZÖNTŐJE

 

Annyit gondolkodtam este, reggel, délben.

Hogy anyák napján vajon hogyan is lészen?

Mennyit könyörögtem virágnak, madárnak

S a tündéreknek, hogy valamit adnának.

De még mind alusznak és horkolnak szörnyen

Hát visszaballagtam egy pár nehéz könnyel…

De most már nem sírok, mert megvigasztaltak,

Hogy ki oly jó, mint Te, az magában gazdag

Annak nem kell semmi, csak egy kis szeretet

Hát abból hoztam én hál' Isten eleget.

 

Mert  az iskolások úgy szeretnek Téged,

Hogy kis életüket is odaadnák érted…

Most pedig, ki itt van, kiáltsa egy szívvel

A jó édesanyát áldja meg az Isten !

 

KANIZSA JÓZSEF: ARCOM ARCODHOZ SZORÍTOM

 

Kipirult arccal szaladok feléd.

Ezernyi gondolattal borulok eléd.

Már hallom, ahogy peregnek

dicsőítő szavaim.

Csak az arcod keresem

s kinyújtom a karjaim,

hogy átkaroljalak,

hogy érezzelek: anyu, anyu

édesanya - így becézlek.

 

Arcom arcodhoz szorítom.

Nem jön ki szó az ajkamon

Szememből örömkönny árad…

Anyám - nincs jobb tenálad!

 

Édesanyám szeme

 

Olyan a te szemed,

Mint a nap az égen,

Őrködve kíséri

Minden kis lépésem.

Ragyogó sugarat

Szór minden utamra –

Őrködő szemedet

Felhő ne takarja.

Jóságos két szemed

Őrizőm, oltalmam:

Mint a fényes csillag

Mindig úgy csüng rajtam.

Jóságos két szemed

Könnyet ne hullasson,

Mint a fényes csillag

Mindig mosolyogjon.

 

JANCSIK PÁL : ANYÁK NAPJÁRA

 

Édesanyám, ma már tudom,

mennyit dolgozol érettem,

kicsi vagyok még, de azért

nagy jóságodat megértettem.

 

Néked mindent  megköszönni

szavam elég sosem lehet,

engedd meg, hogy szép csöndesen

megcsókoljam dolgos kezed.

 

KISS JENŐ : ÉDESANYÁM !

 

Elérkezett anyák napja,

mit is mondjak Teneked?

Ó, engedd, hogy megcsókoljam

simogató lágy kezed.

 

Köszönöm a jóságodat,

kék szememben könny ragyog,

Tudom, minden gondolatod

örömöd csak én vagyok!

 

Ugye érzed jó Anyácskám,

én is szeretlek hűen,

Ígérem, hogy amíg élek

Érted dobog a szívem.

 

IVÁNYI MÁRIA : NAGYANYÓNAK

 

Halkan, puhán

Szirom pereg,

Simogatja

Öreg kezed.

 

Piros szegfű

Halvány rózsa,

Téged köszönt

Nagyanyóka.

 

Molnár Endre : Nagyanyámnak

 

Nagymamámhoz menni

nagyon szeretek,

habos kávé vár ott

s torta szelet.

 

Kalács is van nála

benne mazsola,

Legédesebb mégis

az ő mosolya.

 

Nagymamánál lenni

mindig csodaszép,

jó uzsonna után

vár a hintaszék.

 

Amíg ringatózva

beszélek vele,

megsimogat mindig

lágyan a keze.

 

Én a nagymamámat

nagyon szeretem,

mert csak szépet és jót

ad mindig nekem.

 

S úgy köszöntöm este,

ha megyek haza,

a viszontlátásra

drága nagymama.

 

SZALAI BORBÁLA : ALTATÓ

 

Este van, este van,

későre jár,

aludj el, kisfiam,

aludj el már.

Látod az erdő is

elszunnyadt rég,

Lágy szellő suttogott esti mesét.

 

Alszik a virág is

mind szendereg…

Hunyjad le kicsikém,

csillagszemed!

Lepihent ágyába

a napsugár,

 

fészkében szundikál

a kismadár.

 

Hűs cseppről álmodik

az alvó rét,

csillagos takarót

vont rá az ég…

Aludj el, kisfiam,

aludj el már,

este van, este van

későre jár.

 

Kéry Viola : Anyák napi gazdagság

 

Úgy szeretnék venni neked gyémántot és aranyat.

Nem tehetem, ezért mondom versben el e szavakat.

 

Tudnod kell, hogy úgy gondolom, örülök, hogy élek,

És ha újra születhetnék, neked születnék meg.

 

Mert a lélek gazdagságát nem pótolja semmi,

Fontosabb, hogy itt vagy, látlak, s velem akarsz lenni.

 

Fontosabb az, amit érzel, ha a neve szeretet,

Minél többet adsz belőle, annál több lesz teneked.

 

Úgy szeretnék odaadni, mindent, ami szép,

Remélem, hogy nagykoromban megtehetem még!

 

ZENE : Úgy szeretném…