Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anyáknapja - kicsiknek

 

Zene: 

 

 

 Kéry Viola : Az édesanyák 

 

Ezen évnek legszebb napja

Május első vasárnapja.

Azok kapnak most az egyszer,

Akik adnak szeretettel.

 

S cserébe csak annyit kérnek,

Mi is úgy szeressük őket,

Ahogy minket ők  szeretnek,

Ezért mindent elkövetnek.

 

 

 

Csányi Gyöngyi: Szépen szóló muzsika

 

A világon minden gyerek,

magyar gyerek, néger gyerek,

orosz gyerek, lengyel gyerek,

minden karon ülő baba

gőgicsélő első szava:

„Mama, mama, mama, mama!”

 

Erdő mélyén azt súgja a

súgó-búgó vadalmafa,

ha rikkant a rigó fia

vagy fuvolás ia-fia,

annak is csak az a dala:

„Mama, mama, mama, mama!”

 

Azt zümmögi a gép zaja,

azt a vasút vasmoraja,

a szekerek friss robaja,

ha villamos röpít haza,

kerekének a dallama:

„Mama, mama, mama, mama!”

 

Mintha minden visszhangzana,

úgy zeng ez a szép muzsika,

viszi szellők fuvallata,

visszazúgja hegyek hada,

s a szívem azt dobogja ma:

„Köszöntelek édes mama!”

 

 

Dal: Öröm ünnep ez a nap…

 

 

       

 Móra Ferenc: Anyának

 

Álmomban az éjszaka                                            Ahány levél lengedez

aranykertben jártam,                                             szélringatta ágon,

aranykertben aranyfán                                        Ahány harmatcsepp ragyog

aranyrigót láttam,                                                   fűszálon, virágon,

aranyrigó énekét                                                    Édesanyám fejére

a szívembe zártam.                                                annyi áldás szálljon!

                                                                                       

           Ámon Ágnes: Anyák napjára

 

Ébresztem a napot,                                                Ébresztem a rigót,

hogy ma szebben keljen,                                        s a vidám cinegét,

Édesanyám felett                                                   dalolja mindegyik

arany fénye lengjen!                                               legújabb énekét.

                                                                            

Ébresztem a kertet,                                                Ébresztem a szívem,

minden fának ágát,                                                 forróbban dobogjon,

bontsa ki érette                                                      az én Édesanyám

legszebbik virágát!                                                 mindig mosolyogjon!

 

Reggel óta tanakodtam – népköltés

 

Reggel óta tanakodtam,

mit mondhatnék teneked?

Olyan szépet gondoltam ki,

elmondani nem lehet.

Nem leltem rá szavakat,

még verset sem találtam.

Minden, amit elmondhatnék,

itt van egy szál virágban.

 

           Édesanyám lelkem…népköltés

 

Édesanyám, lelkem,                                               amikor öntöztem,

fogadd e virágot,                                                   mindig mosolyogtam.

tenéked nevelte                                                     Fogadd szeretettel,

a te kis leányod.                                                    édesanyám, lelkem.

Amikor ültettem,                                                    Én most azt kívánom

tereád gondoltam,                                                  mindig szeress engem!

 

Gyulai Pál : Édesanyám nevenapján  

 

Keresek virágot,

pirosat, fehéret.

Bokrétába kötöm

s odaadom néked.

 

Nem is kívánok én

érette egyebet,

csak hogy édesanyám

ölelj meg, csókolj meg.

 

Gyulai Pál: Édesanyám névnapján

 

Piros rózsa, fehér rózsa                                Vedd el tőlem édesanyám,

Egy csokorba összefogva                            Harmat csillog bársony szirmán,

Karjaimba alig fér el,                                    Nap csókolta, szél ringatta,

Alig győzöm öleléssel.                                  Kicsi lányod szívből adja.

 

 

Dal:Rozmaringos ablakomban…

 

Lukács Angéla: Csak egy van…

 

Sok-sok levél van a fán,                                     S ha egy nagy tér közepén

Mind hasonló forma,                                              Tenger gyerek állna,

Milliónyi levél közt,                                                Közöttük az anyukám

Még sincs két egyforma.                                        Mégis rám találna.

 

A Földön sok gyerek él,

Milliárd is megvan,

De az egész világon

Belőlem csak egy van.

 

           Donászi Magda: Anyák napja van ma

 

Üres a kis csóka fészek                                      Csóka mama szívdobogva

Egy májusi reggel.                                               Kergette őket,

Az öt vidám csókagyerek                                  de nem látták sem a nyuszik

Tán világgá ment el.                                            Sem a fürge őzek.

                                                                            

Jönnek! Szólt a kakukk,                                Hol voltatok? Szólt az anyjuk,

Ki a legmesszebbre látott,                               S megcsuklik a hangja.

Kis csőrében mindegyik hoz                             Neked hoztunk virágot,

Egy-egy szál virágot.                                        Mert ma van anyák napja.

 

Faltyssné Ujvári Anna: Rigmusok

 

Erdő-mező virágát

Anyukámnak szedem,

Kis madarak víg dalát

Hozzá énekelem.

Cirógató kezeit

megcsókolom százszor,

Mert vigyázza nyugtomat,

Mikor alszom, játszom.

 

Anyák napjára

 

Úgy repültem, mint a madár!

Pedig szárnyam sincsen.

Virágot is hoztam Neked!

Pedig kertem sincsen.

A szeretet az én szárnyam,

Szívem az én kertem.

Anyák napján köszöntelek,

Édesanyám lelkem!

 

Jancsik Pál: Nagymamámhoz

 

Iskolába ki kísér el,                                               Szeretetét, törődését,

délben is ki visz haza,                                             megköszönöm neki ma.

ki öltöztet, ki vetkőztet?                                         Élj sokáig egészségben,

Bizony Ő, a nagymama.                                         édes, drága Nagymama!

 

Este elaltat, míg ajkán

csillog mesék bűvszava.

Még az álmaim is őrzi

a jóságos nagymama.

 

           Várkonyi Katalin: Dallal és virággal

 

Kinyílott a rózsa                                                    Aki értünk annyit

Anyák ünnepére,                                                   S oly szívesen fárad,

Illatos csokorra                                                     Dallal és virággal

Bőven jut belőle.                                                   Köszöntjük anyánkat.

 

Édesanyák, halljátok-e?

 

Édesanyák, halljátok-e?

Kicsi szívünk hogy dobog.

Dobogó kis szívecskénket

Hallgassátok mit suttog.

 

Szerető kis szíveinket

Nem adhatjuk mi másnak,

Csak ki nekünk legkedvesebb

Drága édesanyánknak.

 

Szüntelen csak szeretetről

Mesélj, mesélj kis szívünk.

A mi Édes jó anyánkhoz

(Szívünk szárnyán repülünk.)

 

Túri Éva: Édesanyám

 

Édesanyám vedd a csokrot

s ráadásul ezt a csókot!

Szívem telve szeretettel,

élj sokáig, hogy nevelj fel.

Élj sokáig, számos évig,

Boldogságban véges-végig.

 

Dal: Serkenj fel kegyes nép…

Dal éneklése közben a gyerekek a helyükre mennek, s megállnak a padjuk mellett.

 

           Anyák napi köszöntő

 

Májusi vasárnap                                                    Ez a kis ajándék

illatos reggele,                                                        beszéljen helyettem,

drága jó anyukám                                                  melyet kis kezemmel

virágos ünnepe.                                                     magam készítettem.

                                                                            

Azt kívánom, mindig                                              Odafutok hozzád,

legyél boldog, vidám,                                             szorosan ölellek.

arcodról a mosoly                                                  Anya, ugye tudod,

tündököljön reám.                                                 mennyire szeretlek?

 

Zene:

Radó Lili: Anyák napja

 

Nap                                                                      Árvácska

Nevet az ég tiszta kéken,                                       Felköszöntőt mondok én is,

május napja fenn az égen                                       Ahova betérek,

csillog, ragyog, mint a láng                                     Hadd örüljön édesanya

arany fényét önti ránk                                            Ha álmából ébred…

                                                                                       

Felhő                                                                    Margaréta

Öntse, öntse, öntse is csak                                     Én ugyancsak itt virítok,

Megérdemli ez a szép nap                                      a kert szögletén,

Ki nem tudná, hát most hallja:                                De azért az anyukáknak,

Édesanyák napja van ma!                                    Bizony senki sem kívánhat

                                                                                        Szebbet, jobbat, mint én.

                                                                                       

Csillagvirág                                                         Tulipán

Kis virágok keljetek hát,                                     Csillagvirág, margaréta

Gyorsan, gyorsan sok a dolgunk,                        Nézzetek csak mind ide:

Tömérdek a jókívánság,                                     Valaki még itt szunyókál!

Amit mi ma szertehordunk!                                  Persze, hát a gyöngyike!

                                                                                       

Hóvirág                                                                Napraforgó

Én indulok legkorábban                                  Ej! Micsoda későn kelő!

Dehogy adom én alább!                                  Most se vagy még ébren?

Ki lenne ott legelsőnek                                   Azt várnád meg míg a hold jár

Ha nem a kis hóvirág!                                     Odafenn az égen!

                                                                                       

Gyöngyvirág                                                        Mind

Akihez én elmegyek ma,                                  Fogjunk össze mindannyian!

Elmondom majd szépen:                                   Így jutunk csak sokra:

Mosolyogva keljen mindig,                               Mi leszünk az édesanyák

Mint a nap az égen!                                         Ünnepi csokra!